Vol 7, No 7 (2018)

July 2018

Table of Contents

Review Articles

PDF
1208-1214

Original Research Articles

Dnyanesh Limaye, Gauri Bhatkhande, Shweta Sabu, Aashvi Jain, Poorva Taskar, Utkarsh Gupta, Arlan Sydymanov, Vaidehi Limaye, Ravi Shankar Pitani, Sushama Sathe, Gerhard Fortwengel, Zeinab Kanso
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182667
PDF
1215-1219
Chukwuka O. Opara, Kauna Usman
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182668
PDF
1220-1225
Jamil L. Ahmad, Chukwudi C. Okebaram, Emmanuel O. Ogbuagu, Chidozie N. Ogbonnaya, Geoffrey C. Asobie
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182669
PDF
1226-1231
PDF
1232-1237
Luciana Ferrara, Srinivas G.
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182405
PDF
1238-1242
B. P. Kale, Mujawar Jahir Rauf
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182496
PDF
1243-1246
Tarun Vijaywargia
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182422
PDF
1247-1252
Prakash Krishnan, Sanitha Kuriachan, Nirmala Sethuraman
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182513
PDF
1253-1256
Hemavathy G., Jeyalalitha Rathinam, Preethi A., Divakar R.
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182423
PDF
1257-1262
Shashi Marko, Mahesh Chandra Alawa
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182514
PDF
1263-1267
Suthakaran C., Bhaskaran S.
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182490
PDF
1268-1272
Tarun Vijaywargia
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182491
PDF
1273-1279
PDF
1280-1284
Shirish G. Beri, Harshavardhan S. Bhide, Priti P. Dhande, Aishwarya Raman
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182670
PDF
1285-1290
Mirza Shiraz Baig, Monali Raghunath Kale, Avinash Lamb
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182671
PDF
1291-1296
Tejal C Patel, Tushar R. Bagle, Mitesh Maurya, Varsha Sharma
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182672
PDF
1297-1302
Akash Chandra, Manish Kumar, Amrendra Narayan Mishra
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182673
PDF
1303-1308
Pinki Vishwakarma, Pratik Divekar, Raj Kumar Goel, Monica Sharma, Manish Saini, K. K. Saxena
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182674
PDF
1309-1313
Sini K., Mohammed Basheer, Shaikh Ubedulla Shaikh Iqbal Daud, Divya G. Krishnan
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182675
PDF
1314-1318
Maliha Niroomand, Kalpana U. Shah, Balasaheb B. Ghongane
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182676
PDF
1319-1325
Sandeep Kumar Adwal, B. L. Bamboria, Ashutosh Chourishi, Aditya Bamboria
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182677
PDF
1326-1332
Dilshad Ali Rizvi, Afroz Abidi, Abhishek Agarwal, Ali Ahmad
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182678
PDF
1333-1338
V. J. Ambika Abhishake, S. Basalingappa, Arun Gopi, More Pankaj Daulat
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182679
PDF
1339-1344
Kabilan K., Sathyanarayanan V., R. Jammuna Rani
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182680
PDF
1345-1350
Dharmaraj B., Prashanth G., Basavaraj S.
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182681
PDF
1351-1356
Atul Jain, Arpita Singh, Ajay Kumar Verma, Manish Soni
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182682
PDF
1357-1364
Tanvi M. Chotai, Sarita M. Kapgate
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182683
PDF
1365-1370
Akhilesh P. S. Tomar, Anjali Kushwah
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182684
PDF
1371-1376
Althab Begum M., Satyajit Mohapatra, R. Jamuna Rani
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182685
PDF
1377-1381
Abhijith L. M., Ravi K. Sori
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182686
PDF
1382-1386
Shallini Gupta, Kanika Khajuria, Niraj Kumar, Vijay Khajuria
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182687
PDF
1387-1390
Karunakar Kota, Sandhya Sharma, P. Ragavendra, Jameela Tahashildar
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182688
PDF
1391-1395
Karishma Adhikari, Swopna Phukan
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182689
PDF
1396-1402
Vinod S. Deshmukh, Swapnil P. Chube
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182690
PDF
1403-1410
Kalpana Bharani, Rajesh Bharani, Rubina Vohra, Chhaya Goyal
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182691
PDF
1411-1414
Beenu Kushwah, Devendra Singh Kushwah
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182692
PDF
1415-1420
Surendra Kumar Gondi, Muni K. Kummara
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182693
PDF
1421-1426
Rohit Sane, Suhas Dawkhar, Pranit Ambulkar, Rahul Mandole
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182694
PDF
1427-1431

New Drug Update

Sujatha S., Priyadharshini R., Niloofar Khansari Nejad, Yashoda Devi B. K., Shwetha V., Pavan Kumar T., Rizwana Azmi
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182695
PDF
1432-1436