Vol 2, No 1 (2013)

January-February 2013

Table of Contents

Editorial

Biswa Mohan Padhy
PDF
1-3

Review Articles

Vinod S. Deshmukh, Vijay M. Motghare, Sudhir L. Padwal, Swapnil Jaykare, Jyoti Patil, Harshal Pise
PDF
4-11
R. K. Srivastava, Sushila Godara
PDF
12-17

Original Research Articles

Alok Singh, Vivek Sharma, B. L. Pandey
PDF
18-25
Alka Shah, Ila Patel, Rachana Gandhi
PDF
26-29
Dipesh Patel, Vishal Sadatia, Mehul Patel
PDF
30-36
Rubdeep Singh Bindra, Rajeev Mishra, Archana Vijayendranath, Sanjay K. Date
PDF
37-42
Manjunath SM, Janardhan Singh, Kuldeep S. Laller
PDF
43-46
Vipul P. Chaudhari, Barna Ganguly
PDF
47-50
Ruchika Nandha, Mahinder K. Chhabra
PDF
51-55
Saroj Kothari, Vaibhav Mishra, Neelima Ranjan, Alok Singh
PDF
56-60
Anjali Pillay, Yogendra Keche, Radha Yegnanarayan, Vaibhav Patil, Gargi Patil, Renuka Dangare
PDF
61-68
M. D. Kulkarni, M. S. Baig, Samra A. Hussaini, S. M. Doifode
PDF
69-70
Kavita Sekhri, Sangeeta Bhanwra, Ruchika Nandha
PDF
71-76
Rama R. Bhosale, Rakesh R. Jadhav, Sudhir L. Padwal, Vinod S. Deshmukh
PDF
77-82
Srinivasa Jayachandra, AnnGie Ng
PDF
83-88

Case Reports

Rama R. Bhosale, Abhishek V. Patil, Yogesh G. Mokase
PDF
89-90

Educational Forum

B. Akshaya Srikanth, V. Manisree
PDF
91-93
Rakesh R. Pathak
PDF
94-95